Na rynku instalacji OZE dostępne są rozmaite technologie, od których właściwości zależy ich sprawność. Tak też jest w przypadku paneli fotowoltaicznych. Ogółem dzieli się je na ogniwa pierwszego i drugiego typu i wyróżnia się m.in.: panele monokrystaliczne, panele polikrystaliczne, z krzemu amorficznego, z ogniw CdTe i ogniw CIGS. Różnią się one właściwościami, wydajnością oraz ceną. […]

Badacze opracowują metody wykorzystania energii słonecznej do oczyszczania wody w obszarach oddalonych o ograniczonym zaopatrzeniu w prąd elektryczny. Słodka woda to cenny towar, który wymaga ostrożnego zarządzania, zwłaszcza w obszarach wiejskich, w których kwitnie przemysł, a możliwości oczyszczania ścieków są ograniczone. Przykładowo w branży rolnej i owoców morza standardowe oczyszczanie ścieków metodą filtracji i mikrobiologiczną […]