Diament jest zaliczany do najtwardszych kamieni

Diamenty jako najtwalsze kamienie

Źródło: pixabay.com

Z pewnością diament jest zaliczany do najtwardszych materiałów. Co więcej wyraz diament wywodzi się od greckiego słowa Adams, co znaczy nie do zniszczenia. Wspaniałe piękno, które odnosi się do diamentów jest wyjątkowo kosztowne, ceny te kształtowały się w ciągu wielu wieków. Otóż to nie znaczy, że biżuteria z diamentami nie może być zakupiona przez każdego oraz że jest ciężko dostępna. Wszak, sam diament został odkryty w Azji ok. 3000 lat temu. Powinniśmy także wspomnieć, że były one określane jako wartościowe kamienie z uwagi na ich moc, gdyż pozwalały zdobyć światło i jako amulet dla ochrony przed złem. Otóż, do dziś biżuteria z brylantami jest w ten sposób postrzegana.

Z czasem zainteresowanie diamentami przeniosło się do średniowiecza, diamenty były jeszcze bardziej traktowane jako obiekt najwyższej wartości, stąd droga biżuteria z diamentów. Naturalnie, nie były one już w owych czasach postrzegane jako przedmioty o nadprzyrodzonej mocy. Z uwagi na rosnące potrzeby i wartość diamentów, dawna biżuteria nie była wystarczająca dla oczekiwań ludzi, stąd otwierano następne kopalnie diamentów.

Share Your Thoughts